Vjeronaučni adventski vijenac

Za izradu vjeronaučnog adventskog vijenca potrebno je:

  • škare
  • ljepilo
  • radni listovi
  • hamer papir
  • drvene bojice ili flomasteri

 

1. Isprintajte radne listove koje možete preuzeti ovdje:  Vjeronaučni adventski vijenac.

2015-11-26 14.38.36.jpg Nastavi čitati

[PLAKAT] Deset Božjih zapovijedi

Deset Božjih zapovijedi

Klikni za preuzimanje

Plakat A3 formata u pdf-u možete preuzeti na linku ispod:

Deset Božjih zapovijedi PDF

Školski vjeronauk i župna kateheza

Vjeronauk i kateheza

Klikni za preuzimanje

 

U školi ga nazivamo »vjeronauk«, a u župnoj zajednici »crkvena ili župna kateheza«. One koji pohađaju vjeronauk u školi nazivamo »vjeroučenici«. To su najvećim dijelom katolici, a mogu biti i simpatizeri odnosno oni koji žele dublje upoznati kršćansku vjeru i kulturu. Polaznike župne kateheze zovemo »katehizandi«, to jest oni koji žele da još dublje u njima odjekne Isusova radosna vijest, slaviti osobito kroz liturgijsku godinu i sakramente i živjeti vjeru u kršćanskoj odnosno župnoj zajednici kako bi mogli vjeru svjedočiti i iz nje djelovati. Nastavi čitati

Kako vjeroučitelji mogu poboljšati vjeronaučni sat

Kako vjeroučitelji mogu poboljšati vjeronaučni sat

Klikni na sliku za preuzimanje

  • provjeriti kakav je vaš rukopis na ploči, govorite li polako i jasno, koristite li jednostavne vizualne oznake
  • slijedite raspored aktivnosti jer nenajavljene promjene uzrokuju neuspješnost kod djece
  • upute moraju biti jasne. Ponovite ih kad god je to potrebno Nastavi čitati

Razlikovne i dodirne točke župne kateheze i školskog vjeronauka

S obzirom na odnos župne kateheze i školskog vjeronauka, kako ih treba i lingvistički distingvirati, može se reći kako između njih postoji nerazrješiv vez i istodobno jasna razlika (Opći katehetski direktorij, 2000., br. 73). Poveznice jednog i drugog aspekta odgoja u vjeri prvenstveno je okvirni sadržaj koji se želi prezentirati, a to je otajstvo spasenja. U tom smislu i kateheza i vjeronauk se prvenstveno baziraju na načelu vjernosti Bogu i vjernosti čovjeku. Nastavi čitati