[PREZENTACIJA] Darovi Duha Svetoga: Znanje

Prezentaciju “Darovi Duha Svetoga: Znanje” možete preuzeti ovdje. Nastavi čitati

[PREZENTACIJA] Evanđelisti

Slide1

Evanđelisti su četiri autora kanonskih evanđelja. Pojam potječe od starogrčke riječi Evangelion što znači objava. Evanđelisti su: Matej, Marko, Luka i Ivan. Sv. Mateja simbolizira anđeo. Sv. Marka simbolizira krilati lav. Sv. Luku simbolizira bik. Sv. Ivana simbolizira orao. Nastavi čitati

[PREZENTACIJA] Dvanaest apostola

Slide1

Takav je naziv nadjenut dvanaestorici Kristovih učenika koje je on izabrao i poslao da nastave njegovu misiju propovijedajući evanđelje i čineći »znakove« u njegovo ime. Po redu izbora, »ovo su imena dvanaestorice: Šimun, zvani Petar, i njegov brat Andrija; Jakov Zebedejev (stariji) i brat mu Ivan; Filip i Bartolomej; Toma i Matej, carinik; Jakov (mlađi) Alfejev i Juda Tadej; Šimun Kanaanac (Kananej) i Juda Iskariotski (Iškanotski), koji ga izdade« (Mt 10, 2-4). Kako se Juda Iskariotski nakon izdaje objesio, apostoli su kockom u svoj zbor pribrojili Matiju. (Wikipedija) Nastavi čitati