Školski vjeronauk i župna kateheza

Vjeronauk i kateheza

Klikni za preuzimanje

 

U školi ga nazivamo »vjeronauk«, a u župnoj zajednici »crkvena ili župna kateheza«. One koji pohađaju vjeronauk u školi nazivamo »vjeroučenici«. To su najvećim dijelom katolici, a mogu biti i simpatizeri odnosno oni koji žele dublje upoznati kršćansku vjeru i kulturu. Polaznike župne kateheze zovemo »katehizandi«, to jest oni koji žele da još dublje u njima odjekne Isusova radosna vijest, slaviti osobito kroz liturgijsku godinu i sakramente i živjeti vjeru u kršćanskoj odnosno župnoj zajednici kako bi mogli vjeru svjedočiti i iz nje djelovati. Nastavi čitati

Razlikovne i dodirne točke župne kateheze i školskog vjeronauka

S obzirom na odnos župne kateheze i školskog vjeronauka, kako ih treba i lingvistički distingvirati, može se reći kako između njih postoji nerazrješiv vez i istodobno jasna razlika (Opći katehetski direktorij, 2000., br. 73). Poveznice jednog i drugog aspekta odgoja u vjeri prvenstveno je okvirni sadržaj koji se želi prezentirati, a to je otajstvo spasenja. U tom smislu i kateheza i vjeronauk se prvenstveno baziraju na načelu vjernosti Bogu i vjernosti čovjeku. Nastavi čitati