Dolasci na zornice

Plakat A3 formata preuzmite na svoje računalo. Ispišite ga u boji i postavite u vjeronaučnu dvoranu ili sakristiju. Na kraju zornica nagradite najredovitiju djecu. Nastavi čitati

Adventski kalendar 2017.

Adventski kalendar podijelite djeci na prvu nedjelju došašća. Djeca trebaju svaki dan učiniti jedno dobro djelo. Ako su izvršili zadatak oboje kućicu u zeleno, a ako nisu izvršili oboje kućicu u crveno. Nastavi čitati

[PLAKAT] Liturgijske boje

Plakat “Liturgijske boje” A4 formata u pdf-u možete preuzeti ovdje.

Liturgijske boje_001

Ilustracija: catholic-link.org